ارتباط باما

بازدیدها: 3

مرکزآموزشی،پژوهشی،درمانی قائم آموزش به بیماربیمارستان قائم مشهد

HTML Tidy

پیشگیری ازتشکیل لخته درسیاهرگ های اندام های تحتانی (DVT)

رژیم غذایی برای  فشارخون بالا

کنترل فشارخون بالا ⊕

نفروستومی 

پریتونیت  

اموزش به بیماربیمارستان قائم مشهد

مرکزآموزشی، پژوهشی ودرمانی قائم

اموزش به بیماربیمارستان قائم مشهد

مرکزآموزشی، پژوهشی ودرمانی قائم

برای ارزیابی این مطلب روی 5 ستاره زیرکلیک کنید ممنونم
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]