دانستن حق بیماران است

بازدیدها: 8

به نظرشما ندانستن بهتر است یا دانستن؟…مساله این است.
دانستن حق بیماران است-اموزش به بیمار

به گفته روانشناسان : بی اطلاعی بیمار از وضعی که در آن قرار دارد، موجب می شود او تا پایان عمر با ابهام و نگرانی زندگی کند. چنین شرایطی نیز باعث خواهد شد بیمار دچار وسواس فکری شده و در نتیجه اعتماد خود را نسبت به کادر پزشکی از دست بدهد.
آموزش به بیمار: دانستن، حق بیمار است

دانستن حق بیماران است-بیمارستان قائم مشهد

پس  اگر خبر را درست و با دقت به بیمار دهیم، می‌توانیم کمکش کنیم تا برنامه درمانی‌اش را درست پیش ببرد.

اموزش به بیمار-دانستن حق بیماران است

بنابراین دراموزش به بیمارباید این مسائل را به روشی بگوییم که بیمار در ادامه درمانش هم همکاری کند و ناامید نشود. اگر روال درست در دادن خبر بد به بیماران رعایت شود، معمولا بیماران هم همکاری کرده و امیدشان را هم از دست نمی‌دهند. بنابراین باید همه اطلاعات مهم را به خود بیمار دهیم.این حق مسلم بیماران است که ازوضعیت خودبدانند.

برای ارزیابی این مطلب روی 5 ستاره زیرکلیک کنید ممنونم
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]