ژژنوستومی

بازدیدها: 111

لوله ژژنوستومی چیست؟

لوله تغذیه ای ژژنوستومی درمواردی که بیمارتوانایی تغذیه ازراه دهان رانداردبه قسمت میانی روده باریک می رودوبیمارازاین طریق غذاودارودریافت می کند.

برای  دیدن عکسها دراندازه واقعی روی عکس کلیک کنید

لوله ژژنوستومی-اموزش به بیمار

رژیم غذایی درزمان استفاده ازلوله ژژنوستومی

رژیم غذایی نقش بسیارمهمی دردرمان بیماریهاایفامی کند.رعایت برنامه غذایی متعادل ومتنوع موجب بهبودی شمامی شود.

چندنکته درهنگام تغذیه بالوله ژژنوستومی که توجه شمارادرعکس زیر به آنهاجلب میکنم.

لوله ژژنوستومی-آموزش به بیمار

باآرزوی بهبودی وسلامتی,بیمارستان قائم مشهد,اموزش به بیمار

ژژنوستومی درآموزش به بیماربیمارستان قائم مشهد

برای ارزیابی این مطلب روی 5 ستاره زیرکلیک کنید ممنونم
[تعداد: 3    میانگین: 4/5]