کولانژیوپانکرانوگرافی

بازدیدها: 14

کولانژیوپانکر اتوگرافی آندوسکوپیک رتروگراد (ٍERCP) چیست؟

ERCP راچطورتشخیص دهیم؟

ERCP راچطوردرمان کنیم؟

آیاآمادگی های قبل ازانجام تست رادارید؟

کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک یا ERCP تستی است که از آندوسکوپی برای ارزیابی مجاری که کبد، کیسه صفرا و پانکراس را تخلیه می کند، استفاده می کند. اندوسکوپ از طریق دهان وارد می شود و به آرامی در گلوی شما در مری, معده و دوازدهه حرکت داده می شود تا زمانی که به نقطه ای برسد که در آنجا مجاری از پانکراس (مجرای پانکراسی) و کیسه صفرا (مجرای صفراوی) در دوازده تخلیه می شود.

لطفابرای بهترودراندازه واقعی دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید

کولانژیوپانکرانوگرافی | آموزش به بیمار بیمارستان قائم مشهد

ECRP قدرت درمانی هم دارد. اگر رشد غیر طبیعی دیده شود،  امکام بیوپسی هم وجود دارد. اگر سنگ صفرا در مجرای صفرایی وجود داشته باشد، پزشک می تواند گاهی سنگ را با دستگاه وارد شده از میان اندوسکوپ بردارد. یک مجرای صفرای تنگ شده می تواند با وارد کردن لوله پلاستیک (که stent نام دارد) یا شبکه سیمی کوچک از طریق اندوسکوپ باز شود.

کاربردهای کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک

 • بررسی درد شکمی پایدار یا زردی

 • سنگ صفرا یا بیماری کبد، مجرای صفرا یا پانکراس

 • سنگ های مثانه

 • باز کردن مجرای صفرای تنگ

 • بیوپسی

 • فشار داخل مجرای صفرایی اندازه گیری شود (مانومتری)


آمادگی قبل ازتست

در مورد خوردن و نوشیدن باید دستورات را رعایت کنید چون ممکن است تست به بعد موکول شود. اگر پزشک به شما دستور داده که دارویی در روز تست مصرف کنید، لطفا این کار را تنها با جرعه ای آب انجام دهید.

اگر پزشک آنتی بیوتیک هایی را قبل از تست تجویز کرده است، همانطور که دستور داده شده است آنها را مصرف کنید. شما باید دوره کامل آنتی بیوتیک ها را دریافت کنید.

لطفابرای بهترودراندازه واقعی دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید

کولانژیوپانکرانوگرافی | آموزش به بیمار بیمارستان قائم مشهد

نتایج کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک

پزشک شما ممکن است بتواند یافته هایی را بلافاصله بعد از تست با شما در میان بگذارد. اما داروهای استفاده شده برای آرام سازی در ERCP ممکن است حافظه شما را مختل کند. بنابراین پزشک ممکن است به شما بگوید که روز بعد برای نتایج تماس بگیرید.

ERCP طبیعی

 • ماده کانتراست ساختارهای طبیعی و اندازه طبیعی مجرای صفرایی, مجرای پانکراسی, مجرای کبدی و کیسه صفرا را نشان می دهد

 • مری, معده, دوازده, مجاری صفرایی, مجاری پانکراسی و مجرای کبدی طبیعی به نظر می آید

 • فشار در مجاری صفرایی, مجاری پانکراسی و مجرای کبدی طبیعی است.

ERCP  غیر طبیعی

 • مجرای صفرایی، پانکراسی یا کبدی باریک شده یا مسدود شده است. این حالت ممکن است با سنگ صفرا، زخم ها، التهاب یا سرطان ایجاد شده باشد.

 • التهاب، زخم ها، عفونت ها، شبه کیست ها یا سرطان مری، معده، دوازدهه، کیسه صفرا یا پانکراس وجود دارد.

 • فشار در مجاری صفرایی، پانکراسی یا کبدی طبیعی نیست.

کولانژیوپانکرانوگرافی | آموزش به بیمار بیمارستان قائم مشهد

باآرزوی بهبودی وسلامتی

برای دیدن آموزش رژیم غذایی برای  فشارخون بالا اینجاکلیک کنید

لطفابرای دیدن آموزش خونریزی دستگاه گوارش اینجاکلیک کنید

لطفا برای دیدن وآموزش کنترل فشارخون بالااینجاکلیک کنید

لطفا برای دیدن وآموزش پانکراتیت اینجاکلیک کنید

کولانژیوپانکرانوگرافی | آموزش به بیمار بیمارستان قائم مشهد

برای ارزیابی این مطلب روی 5 ستاره زیرکلیک کنید ممنونم
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]